Sleep om te verversen

SSWT en Stifa

Stichting Sociaal en Werkgelegen­heidsfonds Timmerindustrie (SSWT) en Stichting Fondsen Administratie Timmer­industrie (Stifa) delen naast deze website ook de huisvesting met elkaar. Het pand aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg 16 te Bussum wordt tevens gedeeld met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

De SSWT heeft tot doel het bevorderen, coördineren, begeleiden en verzorgen van om-, her-, en bijscholingsprojecten ten behoeve van werknemers in de bedrijfstak Timmerindustrie. Tevens heeft ze tot taak het bevorderen en coördineren van projecten gericht op het bieden van werk aan met werkloosheid bedreigde werknemers in de Timmerindustrie, het uitvoeren van cao afspraken op het gebied van scholing en werkgelegenheid en het administratief afhandelen van declaraties van de bedrijfstakeigen regelingen.

De Stifa is belast met de administratieve uitvoering van de bedrijfstakeigen regelingen (BTER) voor de Timmerindustrie. De premie-inning van alle BTER-fondsen heeft de Stifa opgedragen aan APG. Daarnaast is de Stifa het bestuurssecretariaat van de Vakraad en van de SSWT. Zij ondersteunt de cao onderhandelingen en maakt het cao-boekje.

Dialog example

This is dummy copy. It is not meant to be read. It has been placed here solely to demonstrate the look and feel of finished, typeset text. Only for show. He who searches for meaning here will be sorely disappointed.