Sleep om te verversen

Cao's voor de Timmerindustrie

Cao
Op 10 april 2017 bekrachtigden cao-partijen het akkoord voor de nieuwe cao Timmerindustrie van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018. Daarnaast is de cao SWT van toepassing, waarin beschreven de bedrijfstakeigen regelingen. De looptijd van de cao SWT is van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2022.

Beide cao's worden uitgegeven in één cao-boekje welke u kunt bestellen bij de Stifa. De tekst van het (principe) akkoord en de cao's kunt u downloaden bij Download > Cao. Let op: inmiddels is er een nieuwere versie beschikbaar. Indien u vóór 1 oktober al een cao tekst heeft gedownload, adviseren wij u de herziene versie van 29.9.2017 hiervoor in de plaats te gebruiken.

De Stifa circulaire van 17 maart 2017 informeerde werkgevers (onder andere) over deze nieuwe cao afspraken. Deze circulaire kunt u downloaden bij Download > Stifa circulaires. De belangrijkste wijzigingen kunt u lezen op deze site bij Cao > Wijzigingen