Sleep om te verversen

Laatste nieuws

Laatste nieuws
Op 19 juni 2018 bekrachtigden cao-partijen het akkoord voor de nieuwe cao Timmerindustrie. De tekst van het akkoord kunt u downloaden.

De cao Timmerindustrie van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019 is digitaal uitgebracht en op 4 oktober 2018 op details herzien. U vindt de herziene versie onder Download > cao. De nieuwe loontabellen per 1 juli 2018 en per 1 januari 2019 vindt u ook als aparte documenten onder Download > cao. De Stifa circulaire van 11 juni 2018 informeert werkgevers over de nieuwe cao afspraken. Deze circulaire kunt u downloaden bij Download > Stifa circulaires. Voor alle wijzigingen verwijzen wij u dan ook naar deze circulaire.

Daarnaast is de cao SWT van toepassing, waarin de bedrijfstakeigen regelingen staan. De looptijd van de cao SWT is (ongewijzigd) van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2022. De tekst van de cao SWT kunt u lezen in het in 2017 uitgebrachte cao-boekje en kunt u hier downloaden.