Sleep om te verversen

Cao's voor de Timmerindustrie

Cao
Cao partijen hebben op 6 december 2021 een onder­handelings­resul­taat bekrachtigd voor een nieuwe cao voor de Timmer­industrie met een looptijd van 1 december 2021 tot 1 maart 2024. De nieuwe afspraken leest u in bijgaand onderhandelingsakkoord.

Publicaties van de cao teksten

De nieuwe teksten van de cao voor de Timmerindustrie 1 december 2021 tot 1 maart 2024 en de cao SWT 1 december 2021 tot en met 30 november 2026 kunt u downloaden. De nieuwe loontabellen vindt u ook als aparte documenten onder Download > cao.

De Vakraad circulaire van 7 december informeerde werkgevers over de nieuwe cao afspraken. Deze circulaire kunt u downloaden bij Download > Vakraad circulaires. Voor alle wijzigingen verwijzen wij u dan ook naar deze circulaire met als bijlage de tekst van het onderhandelingsakkoord.