Sleep om te verversen

Cao's voor de Timmerindustrie

Cao
Cao partijen hebben op 22 december 2020 een onder­handelings­resul­taat bekrachtigd voor een nieuwe cao voor de Timmerindustrie met een looptijd van 1 augustus 2020 tot en met 30 november 2021. Alle nieuwe afspraken leest u in bijgaand onderhandelingsresultaat.

Cao Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (cao SWT)

Vanwege de fusie van de Stichting Sociaal en Werk­gelegen­heids­fonds Timmer­industrie (SSWT), de Stichting Fondsenadministratie (STIFA) en de Stichting Houtdatwerkt moet de cao SWT op enkele punten tussentijds worden aangepast. De SSWT, heeft als verkrijgende stichting, alle rechten en plichten van de verdwijnende stichtingen STIFA en Houtdatwerkt per 1 januari 2021 overgenomen. De looptijd van de cao SWT blijft onveranderd 1 april 2019 tlm 31 maart 2024.

Publicaties van de cao teksten

De nieuwe teksten van de cao voor de Timmerindustrie 1 augustus 2020 t/m 30 november 2021 en de cao SWT 1 april 2019 t/m 31 maart 2024 zullen beschikbaar komen op deze site onder downloads. De nieuwe loontabellen per 1 januari 2021 en per 1 juli 2021 vindt u ook als aparte documenten onder Download > cao.

De STIFA circulaire van 28 december informeerde werkgevers over de nieuwe cao afspraken. Deze circulaire kunt u downloaden bij Download > Stifa circulaires. Voor alle wijzigingen verwijzen wij u dan ook naar deze circulaire met als bijlagen de tekst van het onderhandelingsresultaat.