Sleep om te verversen

Werk­nemer

Als productiemedewerker kun je met ingang van 1 juli 2021 vanaf je 65e tot aan je AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaar­werk­timmer regeling.

Je kunt gebruik maken van deze regeling als je:

  • direct voor deelname productiemedewerker bent en valt onder de cao Timmerindustrie, én
  • op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 actief was in een functie als productiemedewerker en valt onder de cao Timmerindustrie, én
  • in de periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum ten minste 20 jaar werkzaam bent geweest in de timmerindustrie of in de Bouw&Infra. Perioden van maximaal 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd.

De volledige tekst en voorwaarden vind je in het Reglement van de regeling.

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over de zwaar­werk­timmer regeling. De meest voorkomende vragen hebben we hieronder voor je beantwoord.

NB: De in onderstaande tekst voorkomende begrippen worden toegelicht in de huidige cao Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ of anderszins worden gelezen. Hier vind je het Reglement Zwaarwerktimmer Regeling met informatie over de uitvoering van de regeling.

Veelgestelde vragen

Per wanneer kan ik gebruik maken van de regeling?

Je moet minimaal 65 jaar zijn om te kunnen stoppen met werken via de zwaar­werk­timmer regeling. Daar kun je mee starten vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 december 2025. Je krijgt een uitkering totdat je AOW gaat ontvangen.

Heb ik recht op een transitievergoeding als ik gebruik maak van de zwaar­werk­timmer regeling?

Nee. Als je gebruik maakt van de zwaar­werk­timmer regeling neem je zelf ontslag. Je hebt daardoor geen recht op transitievergoeding. Voor het opzeggen van je dienstverband kun je eventueel gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Kan ik met een slapend dienstverband gebruik maken van de zwaar­werk­timmer regeling?

Nee, bij een slapend dienstverband is altijd sprake van samenloop met een uitkering. Je zou anders geen inkomen hebben. Als je een IVA-uitkering, WW-uitkering of ZW-uitkering ontvangt, kun je niet deelnemen aan de zwaar­werk­timmer regeling.

Kan de ingangsdatum van de uitkering zwaar­werk­timmer regeling verschillen van de ingangsdatum van de pensioenuitkering?

Ja dat kan. Een voorwaarde voor de zwaar­werk­timmer regeling is dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit geldt niet voor pensioen. De zwaar­werk­timmer regeling gaat in op de dag na je laatste werkdag, zodra je minimaal 65 jaar bent geworden. Dat kan iedere dag van een maand zijn. De pensioenuitkering gaat altijd in op de eerste dag van een maand. In één maand kun je dus een pensioenuitkering ontvangen, een gedeelte loon en een gedeelte uitkering zwaar­werk­timmer regeling.

Hoeveel geld krijg ik?

De zwaar­werk­timmer regeling keert in 2023 maximaal 24.444 euro bruto per jaar, oftewel 2.037,00 euro bruto per maand, uit bij een fulltime dienstverband. Netto komt dat neer op ongeveer 1.422,31 euro (als je de loonheffingskorting laat toepassen). Dat is inclusief vakantiegeld. Heb je geen voltijdsdienstverband dan krijg je een uitkering naar rato van je deeltijdpercentage.

De uitkering ontvang je totdat je AOW ingaat. Je kunt je ouderdomspensioen samen met je AOW laten ingaan, maar je kunt er ook voor kiezen om je pensioen vervroegd in te laten gaan. Als je dat bijvoorbeeld al doet vanaf het moment dat je start met de zwaar­werk­timmer regeling, komt dat bedrag er dus nog bij. Die keuze is aan jou.

Op welke dag van de maand ontvang ik mijn zwaarwerktimmer uitkering?

De zwaarwerktimmer uitkering wordt iedere 25e van de maand overgemaakt:

Wanneer de uitkering op jouw rekening staat, hangt af van jouw bank. Dat duurt gemiddeld één tot drie werkdagen.

Ik maak gebruik van de vierdaagse werkweek volgens de vitaliteitsverlofregeling (art.17, lid 6,g cao timmerindustrie). Is de hoogte van de uitkering zwaar­werk­timmer regeling dan lager?

Nee. De hoogte van de uitkering wordt dan gebaseerd op een fulltime dienstverband. Als je gebruik maakt van de vierdaagse werkweek met vitaliteitsverlofdagen en koopdagen blijft je arbeidsovereenkomst namelijk onveranderd. Die blijft uitgaan van een voltijdsdienstverband in een vijfdaagse werkweek.

Als ik een aanvraag indien, moet ik dan direct het dienstverband stoppen, of kan ik wachten tot ik weet of ik gebruik kan maken van de regeling?

Je kunt wachten tot je weet of je gebruik kunt maken van de regeling. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag dat de zwaar­werk­timmer regeling in gaat. De zwaar­werk­timmer regeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet je rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Voor het opzeggen van je dienstverband kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief op deze pagina.

Wanneer geldt de zwaar­werk­timmer regeling niet voor mij?
  • Als je volledig arbeidsongeschikt bent (gedeeltelijk arbeidsongeschikt kan wel, de uitkering is dan naar rato).
  • Als je functie voor het stoppen is omgezet naar productiewerknemer, om deel te kunnen nemen aan deze regeling (dan wordt de aanvraag geweigerd).
  • Als je werkt of een bedrijf start naast deze uitkering.
Mijn werkgever ontvangt nu mijn WAO-uitkering, wat heeft dat tot gevolg?
  • Omdat uw dienstverband wordt beëindigd gaat u voortaan zelf de WAO-uitkering ontvangen. De zwaar­werk­timmer uitkering houdt dan rekening met het arbeids­ongeschikt­heids­percen­tage waarop de WAO gebaseerd is.
Ik werk in een voltijds­dienst­verband, maar op een iets lager tempo omdat ik gedeel­telijk ben afge­keurd. Heeft dat invloed op de zwaar­werk­timmer uitkering?
  • Als u gedeel­telijk arbeids­ongeschikt bent en u of uw werkgever daarvoor een uitkering ontvangt zullen wij voor de zwaar­werk­timmer uitkering rekening­houden met het arbeids­ongeschikt­heids­percen­tage waarop die uitkering gebaseerd is.
Bij wie kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

Je werkgever, pensioen- / financieel adviseur of vakbondsconsulent kunnen je verder helpen. Ook als je geen lid van de vakbond bent, beantwoorden de consulenten graag jouw vraag.

Wie helpt mij te berekenen wat dit betekent voor mijn pensioen?

Hierbij kan je pensioen- / financieel adviseur of je vakbondsconsulent je helpen. Ook als je niet lid bent van een vakbond helpen de vakbondsconsulenten je.

Kan mijn werkgever dit weigeren?

Nee, het is jouw recht en eigen keuze om hier aanspraak op te maken.

Wie gaat dat betalen?

Je ontvangt de uitkering van de Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (SSWT). De regeling wordt betaald vanuit de collectieve werkgeverspremie aan het SSWT en mogelijke overheidssubsidie.

Moet ik dit aanvragen of mijn werkgever?

Je vraagt zelf de regeling aan. Een aanvraag kan je doen via deze pagina.

Wat gebeurt er als ik gebruik maak van de regeling?

Als werknemer neem je dan feitelijk ontslag. Er is dan geen recht op een WW uitkering, want je maakt gebruik van deze regeling. Laat je hierover tijdig informeren via je werkgever, pensioen- / financieel adviseur of vakbondsconsulent. Er wordt nog nagedacht over hoe dit geregeld moet worden in bijvoorbeeld de situatie van een faillissement of reorganisatie.

Hoe ver van tevoren moet ik de regeling aanvragen?

Dat doe je minimaal 3 maanden van tevoren via deze pagina.

Wat gebeurt er als ik niet de maximale termijn gebruik wil maken van de regeling?

Dat kan uiteraard. Je kiest zelf of je er gebruik van wil maken en voor hoe lang (met een maximum gerekend vanaf 65 jaar tot aan de AOW-leeftijd). Maar later gebruik maken zorgt niet voor een hoger bedrag. De maandelijkse uitkering van de zwaar­werk­timmer regeling blijft gelijk.

Hoe weet ik of ik recht heb op een uitkering via de zwaar­werk­timmer regeling?

Om te beginnen kun je op deze pagina een aantal vragen beantwoorden om te zien of je voor een uitkering in aanmerking komt. Als dat zo is, vul je een paar gegevens in en klik je op verzenden om een uitkering aan te vragen. Zodra de aanvraag bij SSWT is ontvangen streven wij ernaar om je binnen 7 werkdagen na jouw aanvraag een reactie te geven. Je werkgever, vakbondsconsulent of pensioenadviseur kunnen je vooraf helpen om na te gaan of je aan alle voorwaarden voldoet.

Wat gebeurt er als ik recht krijg op de regeling in bijvoorbeeld november 2025?

Ook dan heb je recht op een uitkering. Als de uitkering maar uiterlijk 31 december 2025 is ingegaan.

Meer informatie & contact

Je pensioen- / financieel adviseur of vakbondsconsulent kan je verder helpen. Ook wanneer je geen lid bent van een vakbond, kan de vakbondsconsulent je helpen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met FNV Bouwen en Wonen of CNV Vakmensen. Voor meer vragen kan je natuurlijk ook terecht bij je werkgever.

Contactgegevens CNV Vakmensen

Hieronder de contactgegevens van de vakbondsconsulenten binnen CNV Vakmensen:

E-mail: cnvbouwconsulenten@cnvvakmensen.nl
Telefoon: 030 - 751 10 07

Contactgegevens FNV Bouwen en Wonen

Hieronder de contactgegevens van FNV Bouwen en Wonen:

E-mail: via deze website zijn de e-mailadressen van de vakbondsconsulenten bij jou in de buurt te vinden.
Telefoon: 088 - 368 02 96