Sleep om te verversen

Stichting Sociaal en Werkgelegenheids­fonds Timmerindustrie

Sociale partners hebben de Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerindustrie in 1989 opgericht. Op 1 januari 2015 fuseerden het Scholings- en Werkgelegenheidsfonds, het Opleidings- en Ontwikkelings­fonds, het Aanvullingsfonds en de VUTIM in de Stichting Sociaal en Werkgelegenheids­fonds Timmerindustrie. Sindsdien staat SSWT voor Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie. De Stichting heeft tot doel het bevorderen, coördineren, begeleiden en verzorgen van om-, her-, en bijscholingsprojecten ten behoeve van werknemers in de bedrijfstak Timmerindustrie.

Tevens heeft ze tot taak het uitvoeren van cao afspraken op het gebied van scholing en werkgelegenheid en het administratief afhandelen van declaraties van de bedrijfstakeigen regelingen. De SSWT is landelijk actief.

Op 1 januari 2021 zijn de Stichting Fondsen Administratie Timmerindustrie (Stifa) en Stichting Houtdatwerkt opgegaan in de SSWT. De SSWT is sinds die datum dus ook belast met de administratieve uitvoering van de bedrijfstakeigen regelingen (BTER) voor de Timmerindustrie. De premie-inning van alle BTER-fondsen heeft SSWT opgedragen aan APG. De naam 'Houtdatwerkt' blijft als handelsnaam van SSWT bestaan. Alle activiteiten van Houtdatwerkt worden onder die naam gecontinueerd. De naam 'Stifa' is echter verdwenen.

De Timmerindustrie zit na jaren van crisis weer volop in de lift. Veel timmerbedrijven zijn volop op zoek naar nieuwe, goed opgeleide vakmensen. Daarom participeert SSWT in het ontwikkelen van diverse opleidingstrajecten, waaronder digitale leermiddelen.

De activiteiten van de SSWT worden gefinancierd uit het SSWT-fonds (Sociaal en Werkgelegenheidsfonds). Daarnaast maakt de SSWT bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik van subsidieregelingen van de overheid en van het Europees Sociaal Fonds.

Wij hopen dat ook uw bedrijf kan profiteren van onze diensten. Als u persoonlijk advies op prijs stelt horen wij dit graag.