Sleep om te verversen

Laatste nieuws

Laatste nieuws
Cao Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie (cao SWT)

Vanwege de fusie van de Stichting Sociaal en Werk­gelegen­heids­fonds Timmer­industrie (SSWT), de Stichting Fondsenadministratie (STIFA) en de Stichting Houtdatwerkt. De SSWT, heeft als verkrijgende stichting, alle rechten en plichten van de verdwijnende stichtingen STIFA en Houtdatwerkt per 1 januari 2021 overgenomen. Om deze reden is de tekst van de cao SWT op enkele punten tussentijds aangepast. De looptijd van de cao SWT blijft onveranderd 1 april 2019 tlm 31 maart 2024.

Publicaties van de cao teksten

De nieuwe teksten van de cao voor de Timmerindustrie 1 augustus 2020 t/m 30 november 2021 en de cao SWT 1 april 2019 t/m 31 maart 2024 zijn beschikbaar op deze site onder downloads. De nieuwe loontabellen per 1 januari 2021 en per 1 juli 2021 vindt u ook als aparte documenten onder Download > cao.

De STIFA circulaire van 28 december informeerde werkgevers over de nieuwe cao afspraken. Deze circulaire kunt u downloaden bij Download > Stifa circulaires. Voor alle wijzigingen verwijzen wij u dan ook naar deze circulaire met als bijlagen de tekst van het onderhandelingsresultaat.