Sleep om te verversen

Laatste nieuws

Laatste nieuws
Cao partijen hebben op 29 februari 2024 een akkoord gesloten voor een nieuwe cao voor de Timmer­industrie met een looptijd van 1 maart 2024 tot 1 maart 2025. De nieuwe afspraken leest u in bijgaand akkoord.

Publicaties van de cao teksten

De nieuwe tekst van de cao voor de Timmerindustrie 1 maart 2024 tot 1 maart 2025 zal beschikbaar komen op deze site onder downloads. De nieuwe loontabellen vindt u reeds als aparte documenten onder Download > cao.

De Vakraad circulaire van 28 maart 2024 informeerde werkgevers over de nieuwe cao afspraken. Deze circulaire kunt u downloaden bij Download > Vakraad circulaires. Voor alle wijzigingen verwijzen wij u dan ook naar deze circulaire met als bijlage het cao akkoord.