Sleep om te verversen

Zwaar­werk­timmer regeling

Vanaf 1 juli 2021 kunnen productiemedewerkers van 65 jaar tot de AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaar­werk­timmer regeling.

De regeling in het kort:

  • productiemedewerkers van 65 jaar en ouder kunnen tot aan hun AOW-leeftijd stoppen met werken
  • het uitkeringsbedrag in 2022 is 1.874 euro bruto per maand
  • instromen in de regeling kan van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2025.

Een werknemer kan gebruik maken van de regeling als hij of zij:

  • direct voor deelname aan de regeling productiemedewerker is en valt onder de cao Timmerindustrie, én
  • productiemedewerker was op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 en viel onder de cao Timmerindustrie, én
  • in de periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum ten minste 20 jaar werkzaam is geweest in de timmerindustrie of de bouw&infra (perioden van maximaal 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd).

Voor meer informatie over deze regeling kijkt u bij cao > Zwaar­werk­timmer regeling