Sleep om te verversen

Scholing

Scholing
De SSWT stimuleert het vakmanschap en ondersteunt dit door scholing en ontwikkeling. Bedrijven die onder de cao voor de Timmerindustrie vallen kunnen bij de SSWT subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in cursus- en verletkosten. Daarnaast adviseert de SSWT en geeft voorlichting over scholing aan werkgevers en werknemers.

Hiervoor staan de volgende middelen ter beschikking:

  • bedrijfsbezoeken
  • voorlichtingsbijeenkomsten
  • nieuwsbrief werknemers
  • cursusdatabank

Voor het gebruik maken van bovenstaande diensten brengen wij u geen kosten in rekening.