Sleep om te verversen

SSWT subsidie

Bedrijven die onder de cao voor de Timmerindustrie vallen kunnen bij de SSWT subsidie aanvragen voor een tegemoetkoming in de cursus- en verletkosten.

Een breed scala aan cursussen vallen onder de subsidieregeling. Denk bijvoorbeeld aan VCA, automatisering, rijvaardigheid, persoonlijke ontwikkeling, vertrouwenspersoon of productkennis. U kunt zelf een cursusinstituut of trainingsbureau kiezen.

Uitzondering: cursussen op het gebied van (herhaling) BHV en EHBO vallen NIET onder de subsidieregeling en zijn volledig voor eigen rekening.

Om zeker te weten of uw bedrijf en de training in aanmerking komt voor een subsidie, kunt u voorafgaande aan de cursus een subsidieaanvraagformulier indienen bij de SSWT. Als u dit tijdig doet (4 weken voor aanvang), dan ontvangt u van ons voorgedrukte presentie- en declaratieformulieren.