Sleep om te verversen

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Is uw RI&E in orde?

Heeft u een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Zo’n RI&E is verplicht vanuit de Arbowet en vormt de basis voor veilig en gezonde arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Een verouderde RI&E (of het ontbreken van een RI&E) kan bij een inspectie of een ernstig ongeval vergaande financiële gevolgen hebben. Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) ziet hierop toe. Hieronder leest u hoe u zelf uw RI&E in orde kunt maken.

De erkende branche RI&E voor de Timmerindustrie

Veilig en gezond werken begint met een goed beeld van de risico's binnen het bedrijf. In de Timmerindustrie hebben we hiervoor een hulpmiddel gemaakt, waarmee u zelf aan de slag kunt: de branche RI&E Timmerindustrie. Dit is een uitgebreide vragenlijst die stap voor stap knelpunten en mogelijke maatregelen in kaart brengt. U kunt dus zelf met de branche tool uw eigen RI&E uitvoeren zonder dat hier een Arbodienst voor nodig is.

Risico’s in beeld

Het uitvoeren van de RI&E begint met het aanvragen van een licentie. Hiermee kunt u zelf uw risico’s goed in kaart brengen en verbeteracties monitoren. Bovendien kunt u op ieder gewenst moment uw RI&E tonen als een inspecteur daarnaar vraagt.

De RI&E Timmerindustrie kunt u vinden op www.ams08.nl. Heeft u nog geen licentie? Vraag deze dan aan via ehs-services.nl/gebruikerslicentie-rie-timmerindustrie .