Sleep om te verversen

NL leert door

Het werk in de Timmerindustrie verandert. Beroepen verdwijnen en op andere plekken komen er juist vacatures bij. Mensen moeten zich blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Maar leren en ontwikkelen is ook belangrijk om als bedrijf wendbaar en concurrerend te blijven.

De overheid stimuleert leren met verschillende subsidieregelingen, waaronder de NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. Deze regeling maakt het mogelijk kosteloos gebruik te maken van onder andere: ontwikkeladvies, begeleiding en scholing.

Ondersteuning via ontwikkeladvies

Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk advies, dat erop is gericht het bewustzijn over de noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren en een reëel beeld van het toekomst­perspectief op de arbeidsmarkt of in het huidige werk te schetsen, resulterend in een ontwikkelplan.

Begeleiding naar ander werk

Ondersteuning en begeleiding bij het behoud van werk, of het vinden van ander werk. Deze begeleiding kan adviserend, coachend, organiserend of meer bemiddelend zijn. Om voldoende ruimte te bieden de begeleiding af te stemmen op de behoeften van de medewerker, worden twee verschillende normen gehanteerd. Voor lichtere begeleidingsactiviteiten wordt uitgegaan van ten minste 5 uur begeleiding, voor zwaardere begeleidingsactiviteiten ten minste 10 uur.

Scholing

Voor de scholingsactiviteiten worden er in de regeling vier categorieën aangehouden:

  1. 1.Een incidentele scholingsactiviteit
  2. 2.Een scholingsactiviteit met een studiebelasting van minimaal 8 uur
  3. 3.Een scholingsactiviteit met een studiebelasting van minimaal 16 uur, persoonlijke begeleiding en ondersteuning aan de deelnemer
  4. 4.Een scholingsactiviteit gericht op afsluiting met een certificaat of diploma (mbo, ho, branche- of sector-erkend) en persoonlijke begeleiding of ondersteuning aan de deelnemer

Alle scholing moet arbeidsmarktrelevant zijn en gericht zijn op het verkrijgen van ander werk.

Neem voor meer informatie en de mogelijkheden voor uw medewerker(s) contact op met SSWT:

Telefoon: 035 - 694 70 74
E-mail: info@sswt.nl