Sleep om te verversen

Wijzigingen

Wijzigingen per 1 april 2018

U leest de afgesproken wijzigingen in het cao akkoord van 19 juni 2018, onder Dowloads > cao > akkoord 2018. Daarnaast informeert de Stifa circulaire van 11 juni 2018 werkgevers over de nieuwe cao afspraken. Deze circulaire kunt u downloaden bij Download > Stifa circulaires.

Wijzigingen per 1 januari 2018

Overzicht Premies 2018 (bijlage A van de cao SWT)

Opmerking: Percentages en bedragen gelden resp. per 1 januari 2018 en onverminderd nadere vaststellingsmogelijkheden door bevoegde besturen c.q. partijen.

 1. I.Premie Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie 2018
  0,95% van het grondslag loon, voor alle werknemers.
 2. Waarin opgenomen:
  • Scholing- en Werkgelegenheid
   (art. 3 lid 2 sub a en b statuten SSWT);
  • Opleiding- en Ontwikkeling
   (art. 3 lid 2 sub c ‘’);
  • Aanvullingen werknemersverzekeringen, Vervoer stoffelijk overschot, Re-integratie, Palliatief- en Rouwverlof, Premievrije voortzetting ouderdomspensioen bij werkloosheid door ontslag
   (art 3 lid 2 sub d, e, f en g ‘’);
  • Collectieve Ongevallen Verzekering
   (art. 3 lid 2 sub d statuten SSWT)
 3. II.Premie ouderdoms- en nabestaandenpensioen (Bedrijfstakpensioenfonds BPF Bouw)
  Totaal werknemer werkgever
  bpf Bouw Middelloon 20,20% 5,4722% 14,7278%
  bpf Bouw Aanvulling 55- 0% 0% 0%
  Grondslag loon incl. 8,25% vakantietoeslag
  Maximum pensioenloon: € 59.378,53
  Pensioen bodemloon (franchise): € 13.343,36
  Premie dagen: 261
 4. III.Premie arbeidsongeschiktheidspensioen (Bedrijfstakpensioenfonds BPF Bouw)
  Totaal werknemer werkgever
  0,010% 0,0350% 0,0650%
  Grondslag loon incl. 8,25% vakantietoeslag
  Maximum pensioenloon: € 59.378,53
  Pensioen bodemloon (franchise): € 13.343,36
  Premie dagen: 261
Actueel overzicht vergoedingen en toeslagen (bijlage II cao)

Per 1 januari van ieder jaar worden de verschillende toeslagen op de lonen aangepast met de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens van oktober t.o.v. oktober. Door deze indexatie worden de EHBO/BHV en de gereedschapsvergoeding zoals onderstaand verhoogd:

EHBO / BHV en gereedschapsvergoeding (art. 35 en 34)
 • EHBO / BHV toeslag € 5,73 per week (was € 5,65)
 • Gereedschapsvergoeding € 0,55 per dag (was € 0,54)

Volledigheidshalve:

Reiskosten werk-werkverkeer (art. 36 lid 2)*
 • rijwiel € 0,05 per km (ongewijzigd)
 • bromfiets € 0,10 per km (ongewijzigd)
 • motor € 0,35 per km (ongewijzigd)
 • auto € 0,35 per km (ongewijzigd)

*vanaf cao 2017/2018 geldt dat indien de berekening in een jaar niet direct leidt tot een aanpassing, dat de uitkomst telkens opgeteld wordt bij toekomstige uitkomsten, zodanig dat dit op enig moment wél leidt tot een positieve aanpassing.